Vítejte na stránkách KAMNAzKANADY.cz

Teploměr spalin

Teploměr spalin

Teploměr spalin indikuje teplotu spalin proudících do komína, čímž pomáhá optimalizovat proces hoření a zabraňuje neúčinému vytápění

Jak správně topit?

Teplota pod 110°C - příliš nízká teplota, vzniká velké množství sazí a kouře, kamna tzv. dehtují. Při nízké teplotě dochází k nedokonalému spalování a usazování dehtu v kouřovodech a v komíně. Část spalin, které ještě nedohořely odchází do komína, aniž bychom využili energii, kterou by svým hořením mohly vydat - plýtváme palivem. Extrémně se špiní sklo kamen.

Možné příčiny:

  • nevhodné (mokré) palivo
  • příliš málo vzduchu v kamnech
  • malý tah komína

Opatření:

  • kamna více roztopit zvětšením množství přívodního vzduchu nebo přidat více suché dřevo.


Teplota 110 až 240°C - optimální a úsporné hoření

  •  v této části stupnice dochází k nejvyšší účinnosti kamen, prohořívání paliva, tzv. dvojitému spalování, kdy v první fázi hoří palivo a v druhé (sekundární) dohořívají plyny.


Teplota 240°C a více - příliš vysoká teplota

  • přetápění, plýtvání energií, hrozí poškození kamen, poškození komína a vznik požáru
  • mohou se vznítit saze v komíně
  • této teploty se krátkodobě dosahuje při zatápění v kamnech
  • nedoporučuje se pro běžný provoz
  • maximální dovolená teplota do komína je 350°C.
Cena:


DOPORUČUJEME TATO KANADSKÁ KAMNA