Vítejte na stránkách KAMNAzKANADY.cz

Teploměr spalin Vanellus

Teploměr spalin Vanellus

Teploměr spalin Vanellus indikuje teplotu spalin proudících do komína, čímž pomáhá optimalizovat proces hoření a zabraňuje neúčinému vytápění

Jak správně topit

 Teplota pod 110°C - příliš nízká teplota

 • vzniká velké množství sazí a kouře, kamna tzv. dehtují. Při nízké teplotě dochází k nedokonalému spalování a usazování dehtu v kouřovodech a v komíně. Část spalin, které ještě nedohořely odchází do komína, aniž bychom využili energii, kterou by svým hořením mohly vydat - plýtváme palivem. Extrémně se špiní sklo kamen.

Možné příčiny

 • nevhodné (mokré) palivo
 • příliš málo vzduchu v kamnech
 • malý tah komína

Opatření

 • kamna více roztopit zvětšením množství přívodního vzduchu nebo přidat více suché dřevo.


Teplota 110 až 240°C - optimální a úsporné hoření

 • v této části stupnice dochází k nejvyšší účinnosti kamen, prohořívání paliva, tzv. dvojitému spalování, kdy v první fázi hoří palivo a v druhé (sekundární) dohořívají plyny.


Teplota 240°C a více - příliš vysoká teplota

 • přetápění, plýtvání energií, hrozí poškození kamen, poškození komína a vznik požáru
 • mohou se vznítit saze v komíně
 • této teploty se krátkodobě dosahuje při zatápění v kamnech
 • nedoporučuje se pro běžný provoz
 • maximální dovolená teplota do komína je 350°C.
Cena:

Prohlédněte si fotografie :
Teploměr spalin Vanellus


DOPORUČUJEME TATO KANADSKÁ KAMNA